Magneten gevaarlijk voor kinderen bij inslikken

Magneet

Magneet

Elk jaar komen er 20 tot 30 kinderen per jaar op een Eerste Hulpafdeling van een ziekenhuis terecht na het inslikken van een magneetje. Deze magneetjes zitten vaak in speelgoed. De kinderen zijn allemaal onder de 10 jaar, met name tussen de 0 en 4 jaar oud. In een enkel geval was opname in het ziekenhuis noodzakelijk, er vielen geen doden.

Eerder zijn er wel ernstige incidenten geweest, met kinderen tussen de 8 en 12 jaar
Magneetjes banen zich een weg door het lichaam, blijven hangen in de darmen en klikken aan elkaar, dat leidt tot ernstige verstopping of zelfs darmperforatie. Dit kan alleen als er meerdere magneetjes zijn ingeslikt, of een magneetje plus een ijzeren voorwerp.

Sinds vorig jaar is er een nieuwe Europese norm voor speelgoed, waarin eisen gesteld worden aan magnetisch speelgoed dat in de keelholte past. De VWA ziet toe op de naleving van deze norm door het bedrijfsleven. Er is natuurlijk nog speelgoed in de omloop dat niet voldoet aan deze norm.

Consument en Veiligheid adviseert ouders om kinderen onder de 3 jaar niet met magnetisch speelgoed te laten spelen en sowieso niet met speelgoed dat kleine onderdelen bevat. Ook als de kinderen ouder zijn moeten ouders opletten dat ze geen magneetjes inslikken en kinderen wijzen op de gevaren hiervan.

Bron: Consument en Veiligheid

Lees ook:

Adverteren bij Daisycon

Geef uw mening

Vertel ons wat u denkt ...
en oh, als je wilt dat er een plaatje te zien is bij uw commentaar, haal dan even een gravatar!